• Psiholoģe, mācību vadītāja;
  • Izglītojošo metožu izstrādātāja;
  • Spēles “Stāstu stāstiem izstāstīju” autore un izstrādātāja;
  • Kopš 2008.gada Zane Veinberga vada mācības organizācijām un to komandām par tēmām, kas saistītas ar psiholoģisko labklājību un izaugsmi.
  • Zanei ļoti rūp izglītība un tas, lai mācīšanās būtu interesanta, vienkārša un saprotama ikvienam.
  • Katra Zanes lekcija ir veidota ar nolūku palīdzēt klausītajam saredzēt savus iekšējos resursus, atrast veidus kā justies emocionāli labāk un piepildītāk. Lekcijās tiek sniegta iespēja izprast un izjust sniegtās informācijas nozīmi un vērtību, un fokuss nav uz maksimālu informācijas apjomu, bet gan kvalitatīvu izpratni.
  • Zane ir Izglītojošo spēļu un metožu asociācijas līdzdibinātāja un izstrādā izglītojošas metodes un spēles, lai veicinātu darbinieku attīstību, mācīšanos un pilnveidi interaktīvos un efektīvos veidos gan uzņēmumos, gan valsts iestādēs, kā arī nevalstiskās organizācijās un skolās. 
  • Tāpat Zane vadījusi lekcijas vairākās augstskolās (LU, RPIVA, Vidzemes augstskola), karjeru centros (RTU, RSU), kā arī regulāri uzstājas konferencēs.


________________________________Iepazīsti Zanes personību SmartEdu blogā "Stāstu maratons"._______________________________________