Sadarbības partneri

Daina Ramata

Daina ir biznesa koučs, koučinga un meistarību trenere un viens no pirmajiem algotiem koučiem Latvijā. Sava uzņēmuma īpašniece  un vadītāju efektivitātes celšanas programmas  “3D koučings biznesā” trenere un pārstāve Latvijā. Vairāk kā 11 gadu pieredze darbinieku un vadītāju kompetenču celšanā, izstrādājot un vadot treniņus organizācijās. Dainas novirziens ir darbs ar organizāciju pārmaiņu jautājumiem, pārdošanas vadība un mērķu noteikšana, izmantojot sistēmisko pieeju praksē. Kā personība - kaislīga attīstības un savas personīgās izaugsmes ceļa gājēja.


 

Andžejs Reiters

Andžejs Reiters

Komandas izaugsmes un biznesa un personības attīstības treneris. Personīgais koučs un konfliktologs.Izdzīvošanas skolas pasniedzējs, ceļotājs un alpīnists, austrumu cīņu speciālists. Grāmatas “Īstā bagātība” autors. Zināšanas un pieredzi uzkrājis dažādās pasaules valstīts, tostarp Krievijā, ASV, Čehijā un vairākās Āzijas valstīs. Pēc izglītības - plaša profila glābšanas darbu vadītājs, ar specialitāti konfliktologs. Vairāku Latvijas un citu valstu sporta komandu psiholoģiskās sagatavotības treneris. Lielāko Latvijas uzņēmumu zvanu centru stresa vadības treneris. Taizemes boksa un austrumu cīņu pasniedzējs. 

 


Marija Ābeltiņa

Biznesa psiholoģe, KBT psihoterapeite un apmācību vadītāja. Absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot maģistra grādu psiholoģijā. Papildu akadēmiskai izglītībai ir sertificēts kognitīvi biheiviorālais (KBT) psihoterapeits. Apguvusi dažādus praktiskus psiholoģijas instrumentus, tai skaitā apzinātības un stresa vadīšanas metodes, vizualizācijas un mērķu formulēšanas paņēmienus. Psiholoģijā un psihoterapijā interesē tie virzieni, kas ir vērsti uz zinātniski pierādītu, ātru, efektīvu un noturīgu rezultātu sasniegšanu.10 gadus darbojusies Krīžu un konsultāciju centrā „Skalbes” kā padomes priekšsēdētāja, praktizējošais psihologs un Krīzes komandas koordinatore. Darba pieredzē ir gan dažādu organizāciju vadīšana, gan individuālās konsultācijas veselības aprūpes jomā un privātpraksē. Individuālās konsultācijās piedāvā metodes, kas palīdz tikt galā ar stresu, kautrīgumu, depresiju, panikas lēkmēm, bezmiegu, kā arī sakārtot attiecības mājās, mācību un darba vidē.


Jeva Karabeško

Pieaugušo apmācības speciālists, komandu un individuālais koučs, lektore RISEBA Biznesa psiholoģijas maģistrantiem, uzņēmēja, LU Biznesa vadības doktorante. Pēdējos 7 gadus strādā kā komandu koučs ar uzņēmumiem un komandām Latvijā, sniedzot motivējošo ilgtermiņa atbalstu, strukturē uzņēmumiem apmācības. Savas zināšanas regulāri papildina mācoties gan Latvijā, gan ārzemēs.
Zane Veinberga

Zane Veinberga, psiholoģe, mācību vadītāja, izglītojošo metožu izstrādātāja. Kopš 2008.gada Zane Veinberga vada mācības organizācijām un to komandām par tēmām, kas saistītas ar psiholoģisko labklājību un izaugsmi. Zanei ļoti rūp izglītība un tas, lai mācīšanās būtu interesanta, vienkārša un saprotama ikvienam. Katra Zanes lekcija ir veidota ar nolūku palīdzēt klausītajam saredzēt savus iekšējos resursus, atrast veidus kā justies emocionāli labāk un piepildītāk. Lekcijās tiek sniegta iespēja izprast un izjust sniegtās informācijas nozīmi un vērtību, un fokuss nav uz maksimālu informācijas apjomu, bet gan kvalitatīvu izpratni. Zane ir Izglītojošo spēļu un metožu asociācijas līdzdibinātāja un izstrādā izglītojošas metodes un spēles, lai veicinātu darbinieku attīstību, mācīšanos un pilnveidi interaktīvos un efektīvos veidos gan uzņēmumos, gan valsts iestādēs, kā arī nevalstiskās organizācijās un skolās. Tāpat Zane vadījusi lekcijas vairākās augstskolās (LU, RPIVA, Vidzemes augstskola), karjeru centros (RTU, RSU), kā arī regulāri uzstājas konferencēs.

 


Iveta Apine

SCCR dibinātāja un vadītāja. Viņas ceļš uz sistēmisko pieeju un sistēmisko sakārtojumu vadīšanu pirms desmit gadiem sākās Nīderlandes Helingera institūt (Bert Hellinger Instituut Nederland), turpinot attīstību Maskavas Sistēmisko risinājumu un konsultēšanas institūtā, pie Berta Helingera, Stefana Hausnera, Jana Jakoba Stama, Bibi Schreuder, Guni Baxa, Christine Essen un citiem starptautiski atzītiem speciālistiem pasaulē. Iveta šobrīd ir Nīderlandes B. Helingera institūta (BHIN) afiliētā trennere un pieder institūta sistēmisko pionieru kopienai.

Ivetas iepriekšējā pieredze ietver desmit gadu vadības un komandu koučinga sesiju vadīšanu, tajā skaitā, stratēģiskās sesijas. Sešpadsmit gadu biznesa trenera pieredze par sekojošām tēmām: vadības un līderības iemaņu pilnveide, koučinga iemaņas vadītājiem, komandas vadība, laika un mērķu plānošana, sapulču vadība. Iveta apguvusi biznesa koučingu (2009), ir NLP praktiķe (2012), profesionāli sagatavota trenere darbam ar auditoriju (2002, 2006, 2012), akadēmiskā izglītība ir starptautiskajā biznesā un ekonomikā.


Sandra Krisberga - Sinigoi 

Vairāk kā 20 gadu profesionālā pieredze biznesa vadībā Baltijas un Skandināvijas tirgos, dažādos biznesa segmentos – FMCG (Gutta), mazumtirdzniecībā (Nelss), ražošanas tehnoloģiju piegādē (Tetra Pak). Guvusi starptautisku pieredzi Zviedrijā, strādājot ar vienu no lielākajiem un prasīgākajiem Tetra Pak klientiem pasaulē – Arla Foods: darba pienākumos ietilpa klienta sadarbības startēģijas izveide un ieviešana, iesaistot citu valstu komandas. 

Ieguvusi bakalaura grādu Sabiedriskajās attiecībās, Maģistra grādu Veselības aprūpē ar specializāciju Deju kustību terapijā (RSU) un maģistra grādu organizāciju snieguma vadībā Krenfīldas universitātē. Pašlaik turpina studijas Krenfīldā doktorantūrā, kur pēta darbinieku emocijas un to vadību organizāciju pārmaiņu laikā. Padziļināti interesējas par tēmām kvalitatīvu lēmumu pieņemšanas, apzinātības darba vidē un indivīda personiskās efektivitātes un radošuma paaugstināšanas jomās.


Ieva Zaumane

Iekšējās komunikācijas stratēģiskā konsultante. Biznesa psiholoģija, komunikācijas vadība un organizāciju sistēmas  ir Ievas profesionālā aizraušanās un sirdslieta jau vairāk nekā 17 gadus.
Profesionālā pieredze ir saistīta ar stratēģiskas komunikācijas vadību un darbinieku iesaisti dažādos organizācijas dzīves ciklos, gan stabilitātē, gan pārmaiņās, gan arī krīzēs.
Šobrīd paralēli savai profesionālajai darbībai, konsultējot un trenējot uzņēmumu vadītājus un komandas, izstrādā doktora disertāciju “Iekšējās komunikācijas funkcija un tās stratēģiska vadīšana” - tas nozīmē dziļu, fundamentālu izpratni par biznesa procesiem un iekšējās komunikācijas lomu uzņēmumu attīstībā. Uzstājusies vairākās starptautiskās un Latvijas mēroga konferencēs, prezentējot tēmas, kas saistītas ar dažādiem darba vides aspektiem un komunikāciju.
Sertificēts APC koučs, un ieguvusi Berta Helingera Institūta un Systemic Constellation Center Riga sertifikātu “Organizācijas sistēmdinamikas un sistēmiskie sakārtojumi”. Tas ļauj iekšējās komunikācijas problēmjautājumos saskatīt cēloņus un risināt tos kompleksi, kombinējot stratēģisko pieeju ar sistēmiskā koučinga un sakārtojuma metodēm.


Evija van der Beek

Sertificēta supervizore,Supervīzijas Apvienības biedre,profesionāls koučs, biznesa un koučinga trenere. Evijas profesionālā misija ir pēc iespējas vairāk uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un darbiniekiem palīdzēt apgūt  “soft skills” iemaņas, lai veicinātu veselīgu psihoemocionālo stāvokli, mazinātu stresa līmeni un izdegšanas risku uzņēmumu darbiniekiem personīgā līmenī un līdz ar to – visā uzņēmumā. Vada individuālās un komandu supervīzijas un koučingu, apmācības komandām, apvienojot personīgo profesionālo pieredzi un akadēmiskās zināšanas.

Vairāk kā 15 gadu pieredze dažādos vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos, ieskaitot mārketinga aktivitāšu nodrošināšanu piecās valstīs, un 10 gadus pārvaldot komercnekustamo īpašumu un saistīto uzņēmumu.

Izglītība pedagoģijas un  sabiedrisko attiecību jomā,  vadībzinātņu maģistra grāds (vadības psiholoģija, supervīzija), profesionālā kouča, biznesa un koučinga trenera, “Process Skills Training” un  “Sculpturing in Systems, Groups, Organizations” sertifikācija.


Edmunds Imbovics

Biznesa psihologs, uzņēmējs, ECF, ICTA sertificēts koučs-mentors, lektors, biznesa treneris. 

Specializācijas - apmācību un biznesa treniņu veidošana, adaptācija, efektīva komunikācija ar sevi un apkārtējiem. Radošs, uz attīstību un rezultātiem orientēts cilvēks. Ar uzņēmējdarbību saistītā pieredze ir palīdzējusi saprast, ka efektīvākā attīstība ir attīstība sadarbojoties. Jau vairāk, kā 20 gadus Edmunda pieredze ir saistīta ar cilvēku organizēšanu, strukturēšanu, motivēšanu. Kopš 2011. gada aktīvi pievērsies sociālo zinību, personības izaugsmes un efektivitātes studijām, treniņiem, praksei Baltijas valstīs, Krievijā, Kazahstānā un ASV.


Joanna Kristīne Golubeva

Koučinga trenere, Points of You personības attīstības spēles trenere. Grupu dinamikas un komandu veidošanas pieredze Latvijā, Krievijā, Izraēlā. Ilggadēja pieredze personālvadībā valsts pārvaldē un lielos pašvaldības un valsts uzņēmumos. Lektore Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Lauksaimniecības Universitātē.

Joanna vienmēr ir mācību procesā. Joannas dzīvesstils - dalīties ar to, ko zina, iedvesmot vēl nezināmajam un atbalstīt un palīdzēt sasniegt mērķus. Lielākais gandarījums, kad Joanna redz, ka klientiem klājas arvien labāk un labāk. Strādā gan individuāli, gan ar komandām un katra tikšanās reize ir unikāla, jo Joanna pielāgo programmu, rada pilnīgi jaunas metodes un meklē precīzākos risinājumus. 


Rudīte Nīcgale

Unikāla koncepta VIP CV radītāja, darba meklētāju konsultāciju telpas izveidotāja. ECF (Europien Coach Federation) skolas mentore, biznesa koučs un mācību programmas “3D koučings biznesā” asistente kopš 2014.gada. Vairāk kā 10 gadu pieredze klientu piesaistē, konsultēšanā un B2B pārdošanā. Vairāk kā 15 gadu darba pieredze mācību, cilvēku resursu un personāla atlases jomā.

Rudīte iedvesmo, parāda atšķirīgo pieeju un paplašina redzesloku.Kristīne Zaksa

Pēdējos 5 gadus  ir personīgās izaugsmes un komandu koučs, sistēmiskais konsultants, lektore pieaugušo izglītības iestādē “Radošuma pils” un vairākās Latvijas augstskolās. Ikdienā Kristīne veido un vada profesionālās pilnveides programmas atbilstoši pasūtītāja un kolektīvu vajadzībām, kā rezultātā Kristīne ir jau vairāku desmitu apmācību programmu autore.

Ar dažādām pašizziņas metodēm, piemēram, sistēmiskā konsultēšana, koučings, personības īpašību izzināšana, Kristīne palīdz cilvēkiem izprast sevi un savus enerģijas avotus, savas vērtības, izvirzīt sev svarīgus mērķus. Kristīne saka: “Atgūt enerģiju un uzlabot pašsajūtu -  arī tas var būt mērķis.”


Laila Snidzāne

Personīgās izaugsmes un biznesa attīstības koučs, koučinga apmācību trenere centrā “MetaCoach”, kuru arī vada kopš 2018.gada.

Koučingu sākusi apgūt vairākus gadus atpakaļ darba vajadzībām un izmantot kā vienu no visātrākiem un efektīvākiem veidiem, kas attīstot katra Cilvēka potenciālu un talantus, ļauj uzlabot dzīves kvalitāti un sasniegt sapņotās virsotnes gan personīgā dzīvē, gan darbā un biznesā. Papildus koučingam arī konsultē biznesa attīstības un komandu pilnveidošanas jautājumos, kur ir iespēja izmantot arī Lailas vairāk kā 15 gadu ilgu pieredzi vadot mazākas un lielākas komandas dažādos uzņēmumos.


Ilze Ušacka - Priekule

Izaugsmes trenere, sertificēts koučs. Ilzes pārliecība ir, ka darbiniekiem atbalstu, motivāciju un iedvesmu vajag regulāri. Īpaši pārdošanas vai darījumu organizēšanas speciālistiem. Saliekot kopā pieredzi un zināšanas Ilze ir kļuvusi par atbalstu savu klientu izaugsmes ceļā. Ilze var lepoties ar RTU inženiera diplomu, 10 gadu pieredzi pārdošanā un Rīgas koučinga skolas diplomu. Bet cilvēku skaits, kas saka paldies ir lielākais gandarījums par paveikto.


Reinis Širokovs

Šveicē sertificēts personīgās izaugsmes treneris, NLP (neirolingvistiskās programmēšanas) speciālists, „apziņas un uzmanības aktivizācijas tehniku” praktiķis. Reinis jau 5 gadus konsultē klientus individuāli (vairāk kā 400 cilvēki)  un vada personīgās izaugsmes treniņus komandām uzņēmumos, organizācijās un pašvaldībās (vairāk kā 450 reizes). Reini aizrauj praktiskums, efektivitāte un dziļums. Tāpēc nodarbības vada aktīvi, iesaistot cilvēkus ar praktiskās psiholoģijas metodēm, sirsnīgu dialogu un vērtīgu atgriezenisko saiti. Viņa specialitātes ir „iekšējs miers” un „cilvēka pārmaiņas zemapziņas līmenī”. 


Lāsma Poļikeviča

Lāsma ir izaugsmes trenere, komandu un personības izaugsmes koučs, kurš tic, ka mums katram ir iespējama tāda dzīve, kādu patiesi vēlamies. Programmas “Iespējamā misija” absolvente, strādājusi skolā kā pedagogs, šobrīd lektore pedagogu profesionālās pilnveides programmās. Vairāku gadu pieredze starptautiskā uzņēmumā, veidojot sadarbības partneru attīstības stratēģijas. Starptautiskās Koučinga Federācijas biedrs. Lāsma vada apmācību seminārus un konsultē cilvēkus tālākā attīstības virziena saskatīšanā, piepildītas dzīves veidošanā un domāšanas modeļu pilnveidošanā.


Nauris Audijāns

Pasākumu organizators. Nauris ikdienā nodarbojas ar prieka, gandarījuma, piedzīvojumu, zināšanu un neaizmirstamu emociju piegādi klientiem. Katrs pasākums ”dzimst” ilgstoša darba un jaunu piedzīvojumu meklējumu rezultātā, lai atkal un atkal rastu ceļu uz cilvēku sirdīm. Mirdzošas acis, emociju pārņemtas atsauksmes un ilgstoša sadarbība, kas seko pēc pasākuma – viņa visvērtīgākā ”degviela”. Pēc Naura organizētiem pasākumiem uzņēmums iegūs apvienotu kolektīvu, “dopingu” un strādātprieku, jauki pavadītu laiku ar kolēģiem!